Informacje

uwaga, to jest tylko szkic…

Mikronacyjna Organizacja Kartograficzna powstała w 2008 roku. Wcześniej mapą polskiego mikroświata zajmował się Pavel Zepp, obecnie znany jako Paulos Petrosigos.

Obecnie pracami MOKu zarządza Zgromadzenie Państw Członkowskich, mapy wykonuje zaś kolegium kartografów. Blogiem MOKu zarządza Administrator Techniczny.

Administrator Techniczny:

  • Paweł Abramowicz

Kolegium Kartografów:

  • Michał O’Rhada (Morvan) :: mapy wektorowe
  • Juan Samir el-Guevara (Mikrosławia) :: mapy rastrowe
  • Paweł Abramowicz (Interland) :: mapy rastrowe

Zgromadzenie Państw Członkowskich (państwo :: przedstawiciel):

  • Sarmacja :: …
  • Scholandia :: …
  • Dreamland :: …
  • Austro-Węgry :: …
  • … :: …